Võro kiil om illos kiil! Tälle om pühendet uma nätäl - 6.- 12. 11. Kae´ Võro Instituudi lehe päält täpsembält perrä, mis toimus.
 
6.-10.11 Võro Instituudi saalin jututunni
 
• Tüütäs Võro Instituudi keelekohvik
◦ 6.11 tetäs vallalõ iistkõnõlõjidõ saržinäütüs (tsehkend Kristjan Lume)
◦ 7.11 kell 17.30 võrokiilne ja -miilne mälomäng
◦ 8.11 näüdätäs vagivahtsõt võrokeelist Tähekese nummõrd
◦ 9.11 kell 16.30 näütäs Häniläne umma vahtsõt luulõkokko “Tõsõ mu maailman”
◦ 9.11 saava latsõ´ ossa võtta ettelugõmispääväst „Kullõ, ma loe sullõ!“