Esmaspäeval 27. novembril kell 11 – 14 toimub päevakeskuses esmaabikoolitus (Juunika Koolitus)!
 
Koolitajaks Ene Mõttus – professionaalne, kogemustega esmaabikoolitaja, kes ise töötab kiirabis. Hinnatakse Ene poolt pakutavaid elulisi näiteid, oskust siduda teooria reaalse eluga.
Käsitletakse järgmisi teemasid:
 
- õnnetusolukorra hindamine, edasine tegutsemine (sh paanikaga toimetulek), hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
- eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused.
Teemasid käsitletakse eaka vaatevinklist – kuidas eakas saab ennast ja teisi kõige tõhusamalt aidata.
Vajalik on eelregistreerimine, osalustasu 3 eurot.
 
Siiri, 5178827