Võru Pensionäride Päevakeskus on avatud
 E – R 9-14,

 L, P oleme suletud.

 Lembitu 2 Võru

 Telefon: 766 8921


 Päevakeskuses saab:

 - suhelda eakaaslastega

 - rääkida oma muredest-rõõmudest, küsida nõu ja jagada oma kogemusi

 - lugeda ajalehti

 - kasutada arvutit, printerit, paljundusaparaati ja videoprojektorit

 - osaleda erinevate huvialaringide töös 

 - osaleda koolitustel, loengutel, üritustel